24/07/2024
Nowości Wydarzenia

Konkurs na mem i krótki film o Nowej Hucie Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków zaprasza młodych twórców, w wieku od 16 do 24 lat, do udziału w  Konkursie na wykonanie mema internetowego lub krótkiego filmiku promującego Nową Hutę z okazji Jubileuszu 70-lecia.

Zadaniem uczestników jest stworzenie mema, rozumianego jako połączenie elementu graficznego z tekstowym, lub 60-90 sek. filmu (łącznie z napisami początkowymi i końcowymi). Konkurs trwa do 31 października 2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury w dwóch grupach wiekowych 16-19 i 20-24 lata, osobno dla kategorii mem i film. W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda główna. 

Komisji konkursowej przysługuje również prawo wybrania prac wyróżnionych. Zgłoszone prace Jury oceniać będzie w oparciu o kryteria: zgodność z tematyką konkursu, 

oryginalność pomysłu, jakość i estetyka wykonanej pracy i kreatywność autora.

Szczegóły Konkursu i regulamin na www.biblioteka.krakow.pl

Źródło: biuro prasowe Biblioteki Kraków

2 Comments

  • gate.io login 28/02/2023

    I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

  • Sign Up 12/03/2023

    Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *