23/05/2024
Komunikaty Nowości

Wybory do Rady Dzielnicy

W kolejną niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy Mistrzejowic będą mieli możliwość wybrania swoich przyszłych radnych. Dlaczego warto wziąć udział w wyborach? M.in. dlatego, aby mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy naszej dzielnicy.

Mapa poniżej prezentuje obwody głosowania i lokalizacje komisji wyborczych do Rad Dzielnic. Dostępna jest tam również wyszukiwarka komisji wyborczej – wystarczy wpisać swój adres zamieszkania, żeby dowiedzieć się w jakiej lokalizacji można oddać głos.

MAPA

Lista kandydatów do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

PDF do pobrania w pełnej rozdzielczości

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
  • stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy
  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosować może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym na podstawie zaktualizowanego rejestru wyborców w Krakowie:

  • zameldowany na pobyt stały na terenie danej dzielnicy
  • stale zamieszkujący na terenie danej dzielnicy, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
  • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie danej dzielnicy, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Na stronie internetowej MObywatel dostępna jest usługa sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Więcej informacji znajduję się na stronie: bip.krakow.pl/wyborydzielnice

oraz portalu krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *