19/06/2024
Nowości Remonty

Podsumowanie programu „Nowa Huta Dziś”

 

W roku 2017 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizował program „Nowa Huta Dziś”. Celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich. Były to: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta. W ramach programu remontowane były chodniki, drogi, a oświetlenie podlegało wymianie. Szczegółowe jego zasady określała uchwała Rady Miasta Krakowa. Zostało na niego przeznaczone blisko 2 miliony złotych. Projekt będzie kontynuowany w tym roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu realizował program „Nowa Huta Dziś” na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jednostka rozpoczęła prace nad nim od przygotowania listy miejsc, jej zdaniem wymagających remontu. Następnie miejsca te zostały poddane głosowaniu przez mieszkańców. Oni również mogli zgłaszać wnioski w których wskazywali chodniki i ulice wymagające interwencji. W sumie wpłynęło aż 500 wniosków. Ostateczną listę rankingową wskazali Radni Dzielnic. Prace rozpoczęły się na początku lipca i trwały aż do końca listopada 2017 r.

Dzięki programowi „Nowa Huta Dziś”, obszary nim objęte odzyskały dawny blask. Za kwotę blisko 2 milionów złotych wyremontowanych zostało 4 000 metrów kwadratowych chodników. Chodniki są teraz komfortowe, przyjazne dla wózków dziecięcych czy inwalidzkich. Na wybranych ulicach wymieniona została nawierzchnia, m.in.: na ulicy Medweckiego (odcinek od Ronda im. J. Lewandowskiej w kierunku ul. Stella Sawickiego), na ulicy Świdnickiej. Przy okazji remontu jezdni, zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych. Wyremontowane zostały chodniki na ulicy Isep (pomiędzy ul. Siwka a Cuplowa) oraz Żeromskiego (wzdłuż os. Słonecznego), deptak pomiędzy dawnym Kinem Świt a ZUS-em. Na Plantach Mistrzejowickich wymienionych zostało 66 opraw oświetleniowych, na energooszczędne w technologii LED. Dodatkowo oświetlenie zostało podpięte do systemu sterowania.

Każdej dzielnicy biorącej udział w projekcie zostały przyznane określone środki finansowe. Przy ich rozdysponowaniu brane były pod uwagę określone kryteria (40 procent dla każdej dzielnicy, 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy, 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych). Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała 349 680 zł, Dzielnica XV Mistrzejowice 421 040 zł, Dzielnica XVI Bieńczyce 358 560 zł, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie 308 760 zł, Dzielnica XVII Nowa Huta 561 960 zł.

Program „Nowa Huta Dziś” będzie realizowany w tym roku. W kolejnej edycji przy opracowywaniu propozycji remontów zamieszczonych na stronie internetowej można ponownie posłużyć się zadaniami, które zgłosili mieszkańcy w 2017 roku oraz zostały zweryfikowane przez ZIKiT, a nie zostały ujęte w listach hierarchicznych Rad Dzielnic.

Źródło: www.zikit.krakow.pl

Jakie zadania zostały zrealizowane w Mistrzejowicach?

Wykonanie lamp na Plantach Mistrzejowickich (wariant 56 lamp- wykonanie dodatkowych 10 lamp z oszczędności)
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu wynikającego z zastosowania nowoczesnego LED-owego oświetlenia (wymiana oświetlenia typu OCP tzw. kule na oświetlenie w technologii LED). Oświetlenie to jest bardziej przyjazne dla oka, oraz nie emituje promieniowania UV i podczerwonego. Światło LED-owe lepiej oddaje kolory i wyraźniej oświetla ludzi. Zmniejszono zużycie energii w przedmiotowym rejonie o 60 %.
Termin rozpoczęcia: 17.10.2017
Termin zakończenia: 30.11.2017
Uchwała Nr XXXIV/231/2017, Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 22.06.2017 r.Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Próchnika (skrzyżowanie z ul. Hołdu Pruskiego)
10 m² obniżenia chodnika
Termin rozpoczęcia: 3.10.2017
Termin zakończenia: 31.11.2017
Uchwała XXXIV/231/17 (zmieniona uchwałą XXXVI/247/2017)

 

Chodnik przy ul. Jadźwingów

255,4 m² nawierzchni chodnika
Termin rozpoczęcia: 3.10.2017
Termin zakończenia: 31.11.2017
Uchwała XXXIV/231/17 (zmieniona uchwałą XXXVI/247/2017)ul. Sapiehy 51- wyrównanie nawierzchni na wyznaczonym odcinku drogi
327,6 m² nawierzchni jezdni
Termin rozpoczęcia: 3.10.2017
Termin zakończenia: 31.11.2017
Uchwała Nr XXXIV/231/2017, Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 22.06.2017 r.Remont ul. Świdnickiej
1277,3 m² nawierzchni jezdni
Termin rozpoczęcia: 20.09.2017
Termin zakończenia: 17.11.2017
Uchwała Nr XXXIV/231/2017, Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 22.06.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *