13/07/2024
Kultura Nowości Okiem Radnych

Okiem Radnych – Rada Dzielnicy Mistrzejowice (wrzesień 2017)

Okiem Radnych

Przed Wami już drugi artykuł z cyklu „Okiem Radnych”, w którym to przybliżamy Wam sprawy i zagadnienia związane z Radą Dzielnicy Mistrzejowice oraz Radą Miasta Krakowa.

Dzisiaj o Radzie Dzielnicy Mistrzejowice opowie jeden z jej członków – Jakub Cieśla. Zapraszamy do lektury artykułu i mamy nadzieję, że dzięki niemu dowiecie się nieco więcej o Radzie naszej Dzielnicy!

 

Jakub Cieśla
(Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice)

Na samym początku spróbuję nakreślić zasady funkcjonowania Rad Dzielnic w Krakowie. Zacznę od tego, że jest to instytucja o charakterze doradczym, opiniodawczym, a co się z tym wiąże, decyzje podejmowane przez członków Rady mogą nie mieć mocy sprawczej. Dla przykładu: Rady Dzielnic opiniują tak zwane „wuzetki”, czyli Warunki Zabudowy. Podczas sesji niejednokrotnie zdarzało się, że uchwała Rady była negatywna, a jednak dany budynek powstanie. Można zapytać jak to się dzieje? Jednak, że mimo wniosku ze strony jednostki miejskiej do Rady Dzielnicy o podjęcie uchwały
w przedmiotowej sprawie, decyzje podejmowane przez Radnych Dzielnicowych w formie uchwał nie mają mocy sprawczej, a o powstaniu – bądź nie powstaniu danej inwestycji – i tak decyduje jednostka miejska. Nie zapominajmy jednak, że w sprawach najbliższych mieszkańcom głos Rady Dzielnicy jest słyszalny i egzekwowany.

W ciągu roku w Radzie Dzielnicy są tak naprawdę dwie ciekawe sesje. Jedną z nich jest sprawozdanie Zarządu z realizacji zadań, za które był on odpowiedzialny w roku poprzednim oraz przyjmowanie budżetu na rok następny. Dlaczego akurat te sesje są ciekawe? Podczas sesji sprawozdawczej radni decydują, czy Zarząd będący pewnego rodzaju organem wykonawczym w pełni realizuje zadania, które zostały przyjęte przez Radę. Jest to na tyle ciekawa sesja, że stanowi ona swoiste absolutorium Zarządu, dlatego niekiedy na tych sesjach może być nerwowo.

Drugą ciekawą sesją jest ta, na której przyjmowany jest Budżet. Jest to o tyle ciekawe, że każdy radny chciałby, żeby jak najwięcej zadań było realizowanych w jego okręgu wyborczym i w ten sposób próbuje lobbować za swoimi pomysłami, żeby zostały one wprowadzone do Uchwały Budżetowej.

Przejdę teraz do specyfiki Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. Na sesjach panuje z reguły dobra atmosfera. Rada najczęściej jest jednomyślna w podejmowanych decyzjach, dlatego że uchwały nie są kontrowersyjne. Wielokrotnie są one głosowane bez podejmowania dyskusji. Sesja z reguły rozpoczyna się od przyjęcia porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz procedowania projektów uchwał. Na sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice 31 Sierpnia 2017 roku również nie było inaczej. Radni głosowali nad 16 projektami uchwał. Każda z nich została przyjęta. Głównymi tematami nad którymi Radni obradowali była kwestia przedłużenia umowy najmu lokalów socjalnych, czy zbycia działki przy al. Generała Bora Komorowskiego. Radni głosowali również na wnioskiem o wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa w roku 2018 zadań polegających na remontowych nawierzchni ulic na terenie dzielnicy.

Chciałbym Państwa zachęcić do zainteresowania sprawami lokalnymi. To my jako mieszkańcy dzielnicy mamy ogromną moc sprawczą. Radnych jest tylko 21, a mieszkańców dzielnicy 50 tysięcy. Każdy z nas może przyczyni się do rozwoju naszego miejsca zamieszkania poprzez informowanie Radnych, co należy w otaczającym nas obszarze poprawić. Co 50 tysięcy głów to nie 21.￿ Dlatego zachęcam do zgłaszania swoich pomysłów radnym, którzy np. w formie uchwały mogą przedłożyć je na sesję. W przypadku pytań służę pomocą 🙂

 

www.facebook.com/jakub.ciesla.54
jakub.ciesla@onet.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *