26/05/2024
Komunikaty Nowości

Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej

W sobotę, 4 marca, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych. Korekty te mają usprawnić podróże mieszkańców do centrum miasta.

Przedstawiamy Wam zmiany wraz z komentarzami  Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu dla krakow.pl

Linia 102

Linia nr 102 wybranymi kursami przedłużona zostanie ul. Rzepichy, Zakamycze, Orlą, Księcia Józefa do Bielan. W dni powszednie przedłużony zostanie co drugi kurs przez cały dzień, natomiast w dni wolne co drugi kurs w godzinach 10:00 – 17:00. Dodatkowo zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii w dni powszednie w godzinach 7:00-18:00 do 24 minut. Na trasie linii wyznaczone zostaną dodatkowe przystanki: „Obserwatorium n/ż”, „Bielany Cmentarz n/ż” i „Bielany Szkoła” (ostatni tylko w kierunku Krowodrzy Górki).

Skomunikowanie rejonu Bielan z Bronowicami i Krowodrzą jest jednym z postulatów najdłużej zgłaszanych przez mieszkańców. Sytuacja ta nie powinna dziwić, ponieważ obecnie w celu przemieszczenia się pomiędzy tymi sąsiadującymi ze sobą dzielnicami Krakowa, trzeba udać się aż do ścisłego centrum. Przedłużenie linii 102 skróci więc czas dojazdu nawet o połowę. Poza mieszkańcami Bielan, na zmianie tej skorzystają także pasażerowie docierający do miasta z Aglomeracji. Oni również od lat postulowali o stworzenie takiego połączenia. Na ulicy Orlej uruchomione zostaną dwa nowe przystanki. Jeden z nich ułatwi dojazd do nowego cmentarza na Bielanach oraz Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego. Drugi natomiast umożliwi dojazd do obserwatorium astronomicznego.

Linia 104

Linia nr 104 kursować będzie ze zwiększoną częstotliwością do 20 minut w dni powszednie w godzinach szczytu.

Wzmocnienie linii 104 wynika z faktu likwidacji linii 155, jak i dalszej poprawy oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na ulicy Fredry, jak i przy dojeździe do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium Jana Pawła II. W tej części Łagiewnik cały czas powstają także nowe bloki.

Linia 107

Linia nr 107 kursować będzie po nowej stałej trasie – z Soboniowic do przystanku „Wola Duchacka” bez zmian, następnie ul. Sławka do Zajezdni Wola Duchacka. Linia kursować będzie w dni powszednie w godzinach 5:00 – 20:00 z częstotliwością co 30 minut, w godzinach 20:00 – 23:00 i w dni wolne co 60 minut. Przystanek „Zajezdnia Wola Duchacka” dla wysiadających wyznaczony zostanie przed wjazdem do zajezdni. Przystanek dla wsiadających zlokalizowany będzie po wyjeździe z zajezdni na ul. Puszkarskiej.

Postulat skrócenia linii 107, w zamian za zwiększenie częstotliwości jej kursowania, był od dłuższego czasu zgłaszany przez wielu mieszkańców Kosocic i Soboniowic. Dodatkowo, poprawiona zostanie możliwość przesiadki na autobusy jadące w kierunku miasta. Poza dotychczasowymi liniami 164 i 184, pasażerowie będą mogli na jednym przystanku przesiąść się także na linie numer 169, 174 i 179.

Linia 109

Linia nr 109 kursować będzie bez zmian. Dołożone zostaną dodatkowe kursy w godzinach wieczornych.

Mieszkańcy Bielan od dawna zgłaszali postulat usunięcia nawet 45-minutowych przerw w odjazdach kursów linii z Salwatora w kierunku ulicy Księcia Józefa w godzinach wieczornych. Teraz odstępy pomiędzy odjazdami kolejnych linii powinny być znacznie krótsze.

Linia 116

Nowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Czerwone Maki P+R – Bunscha, Mochnaniec, Skotnicka, Kozienicka – Kozienicka (powrót ul. Wujka, Paska, Orszy-Broniewskiego). Linia kursować będzie z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut poza godzinami szczytu w dni powszednie oraz co 40 minut w dni wolne. Na trasie linii wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Czerwone Maki P+R”, „Mochnaniec”, „Skotniki Szkoła”, „Brücknera”, „Skotniki”, „Orszy-Broniewskiego”, „Kozienicka”.

Ulica Kozienicka dotychczas nie była obsługiwana przez Komunikację Miejską w Krakowie. Mieszkańcy tego rejonu od dawna zgłaszali wnioski dotyczące uruchomienia połączenia autobusowego. Do niedawna jednak parametry ulicy nie pozwalały na skierowanie tam regularnej linii. Po remoncie najgorszego fragmentu ulicy Kozienickiej, zdecydowano o utworzeniu nowej linii, która nie tylko zapewni obsługę tej ulicy, ale także pozwoli na szybki i bezpośredni dojazd ze Skotnik do pętli na Czerwonych Makach. Jednocześnie rozkład jazdy został ułożony w ten sposób, by ułatwić jego zapamiętanie, ponieważ poza godzinami szczytu (kiedy autobus jedzie częściej) godziny odjazdu będą takie same przez wszystkie dni tygodnia.

Linia 120

Linia nr 120 kursować będzie ze zwiększoną częstotliwością do 30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, 45 minut w dni powszednie poza godzinami szczytu i do 75 minut w dni wolne.

Wśród propozycji, jakie konsultowane były z Radą Dzielnicy IV, pojawiła się ta dotycząca podziału linii. „Stodwudziestka” pozostaje jednak na swojej dotychczasowej trasie, na której będzie kursować dwukrotnie częściej niż dotychczas. Z lepszej oferty skorzystają więc zarówno mieszkańcy Bronowic Wielkich, Toń, jak i nowych osiedli wzdłuż ulicy Władysława Łokietka. Dodatkowe kursy uzupełnią też lukę po likwidacji linii numer 118.

Linie 122 i 422

Linie nr 122 i 422 kursować będą po nowych stałych trasach z Alei Przyjaźni przez al. Andersa i ul. Kocmyrzowską i dalej po swoich dotychczasowych trasach do Zesławic. Na nowym odcinku trasy wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Os. Zgody”, „Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego”. Przystanek „Teatr Ludowy” w obu kierunkach przeniesiony zostanie z ul. Obrońców Krzyża na ul. Kocmyrzowską. Łączna częstotliwość kursowania linii ulegnie zwiększeniu do 20 minut.

Tym samym zrealizowany zostanie kolejny postulat zgłaszany przez mieszkańców i potwierdzony uchwałą Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Pasażerowie zyskają dojazd do lepszego punktu przesiadkowego, jakim jest Rondo Kocmyrzowskie, a także bardziej regularny rozkład jazdy. Obie linie przestaną bowiem jeździć z częstotliwością co 22 minuty i będą pojawiały się na przystankach regularnie co 20 minut.

Linie 130

Linia nr 130 kursować będzie z częstotliwością zwiększoną do 10 minut w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych.

Linia numer 130 charakteryzuje się bardzo równomiernym obciążeniem w ciągu całego dnia. Sytuacja ta zauważana od dawna, więc jeszcze w 2015 roku, zwiększono jej częstotliwość w okresie międzyszczytowym z 15 do 12 minut. Rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Stąd ostatecznie zdecydowano się zlikwidować ograniczenia międzyszczytowe i linia ta, podobnie jak większość tramwajów, niemal przez cały dzień kursować będzie z częstotliwością co 10 minut.

Linia 132

Linia 132 kursować będzie po nowej stałej trasie z Kombinatu do przystanku „Struga” bez zmian, następnie ul. Struga, Wojciechowskiego, Mościckiego, al. Róż do alei Przyjaźni i dalej po swojej dotychczasowej trasie do Dworca Głównego Zachód. Na nowym odcinku trasy wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Os. Zielone”, „Os. Górali”, „Żeromskiego” (tylko w kierunku Dworca Głównego Zachód). Przystanek „Struga” w kierunku Dworca Głównego Zachód przeniesiony zostanie przed skrzyżowanie. Przystanek „Aleja Róż” w kierunku Kombinatu przeniesiony zostanie na al. Róż. Kurs wariantowy realizowany przez ul. Wańkowicza pojedzie prosto ul. Bulwarową do al. Solidarności i włączy się na nową trasę linii od przystanku „Struga”. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian.

Rejon ulicy Wojciechowskiego i Mościckiego od lat obsługiwany jest wyłącznie przez jedną linię numer 123, zapewniającą bezpośrednie połączenie tylko na obszarze Nowej Huty, a także w kierunku Rybitw i Małego Płaszowa. Linia ta z uwagi na kursowanie przez ulicę Klasztorną i Półłanki, jest bardzo podatna na opóźnienia. Nie dziwi więc fakt, że mieszkańcy tego rejonu od pewnego czasu zgłaszali wnioski dotyczące poprawy skomunikowania z innymi rejonami miasta. Do poprawy obsługi komunikacyjnej wybrano linię numer 132, która zapewni bezpośredni dojazd z przystanków Os. Zielone i Os. Górali do centrum Nowej Huty (przystanek Aleja Róż), do Kombinatu, do Ronda Kocmyrzowskiego i DH Wanda, a także na ulicę Dobrego Pasterza, Opolską, Prądnicką, a nawet na Nowy Kleparz i dworzec kolejowy.

Linia 135

Linia nr 135 kursować będzie bez zmian. Dołożone zostaną dodatkowe kursy w godzinach wieczornych. Dwa wybrane poranne kursy z Golkowic zostaną skierowane ulicami: Witosa, Turowicza, Połomskiego, Fredry, Millana, Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do przystanku Millana (powrót ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do ul. Witosa). Dodatkowe przystanki w kierunku Millana: „Przykopy n/ż” na ul. Turowicza i „Turowicza n/ż”.

Analizowano różne warianty poprawy połączenia między Swoszowicami a Kurdwanowem. Ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu linii 135 bez większych zmian. Jej rozkład jazdy uzupełniony zostanie jedynie o dodatkowe kursy w godzinach wieczornych oraz kursy wariantowe szkolne, aby uzupełnić lukę po zlikwidowanej linii 155. Największą poprawę ma przynieść przedłużenie do Swoszowic połowy kursów linii 184 oznaczonych numerem 484.

Linia 140

Nowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Nowy Kleparz – Prądnicka, Doktora Twardego, Wybickiego, Radzikowskiego – Radzikowskiego Osiedle (powrót ul. Conrada i Weissa z obsługą pętli Azory i dalej do ul. Radzikowskiego). Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie i co 30-45 minut w dni wolne. Na trasie linii wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Nowy Kleparz”, „Szpital Narutowicza”, „Bratysławska”, „Wybickiego”, „Łobzów SKA”, „Radzikowskiego” (tylko w kierunku Radzikowskiego Osiedle), „Gnieźnieńska” (tylko w kierunku Radzikowskiego Osiedle), „Czerwieńskiego” (tylko w kierunku Radzikowskiego Osiedle), „Fiszera” (tylko w kierunku Radzikowskiego Osiedle), „Radzikowskiego Osiedle”, „Conrada” (tylko w kierunku Nowego Kleparza), „Azory” (tylko w kierunku Nowego Kleparza).

Linia ta początkowo miała obsługiwać nowe osiedla przy ulicy Chełmońskiego. Ostatecznie wybrano jednak drugi wariant, w którym w tamten rejon skierowano linię 168. W związku z tym, nowa linia numer 140 uzupełni lukę po 168 na ulicy Radzikowskiego, dodatkowo zapewniając połączenie rejonu ulicy Conrada oraz Szpitala Narutowicza z przystankiem kolejowym Kraków Łobzów, o co również wnioskowali pasażerowie. Będzie to także pierwsza od lat linia, która pojedzie na wprost z ulicy Wybickiego w Radzikowskiego. Mieszkańcy osiedla przy Radzikowskiego zachowają przesiadkę na linie tramwajowe jadące z Krowodrzy Górki, a dodatkowo zyskają bezpośredni dojazd do Nowego Kleparza. Linia ma stanowić dla mieszkańców Azorów również alternatywę dla linii 130.

Linia 166

Linia nr 166 kursować będzie z pominięciem przystanków „Skotniki Szkoła” i „Brücknera”. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian.

Linia 166 powraca na swoją starą trasę. Dzięki zmianie, pasażerowie z Sidziny pojadą do Łągiewnik kilka minut szybciej. Jest to związane z wprowadzeniem na ulicę Skotnicką nowej linii 116.

Linia 168

Linia nr 168 kursować będzie po nowej stałej trasie z Krowodrzy Górki do przystanku „Azory” bez zmian, następnie ul. Weissa, Conrada, Chełmońskiego, Stawową do końcówki Chełmońskiego Pętla (dotychczasowa końcówka „Chełmońskiego Osiedle”). Powrót ul. Stawową, Jasnogórską, Conrada. Na nowym odcinku trasy wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Chełmońskiego Osiedle”, „Chełmońskiego Pętla”, „Stawowa” i „Rondo Ofiar Katynia”. Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia z zachowaniem koordynacji z linią 138 codziennie, linią 140 w dni powszednie oraz 501 w dni wolne.

Dla linii 168 przewidziano nową funkcję, jaką jest zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla przy ulicy Chełmońskiego z pętlą tramwajową na Krowodrzy Górce. Pasażerowie z tego rejonu zyskają więc dojazd do bardzo ważnego punktu przesiadkowego, skąd można dostać się do najważniejszych miejsc na terenie miasta. Przy okazji, mieszkańcy Azorów będą mogli dojechać do Galerii Bronowice. Warto zaznaczyć, że dzięki utrzymaniu częstotliwości co 20 minut, udało się zapewnić koordynację z linią 138. W ten sposób, na odcinku Azory – Krowodrza Górka, autobusy kursować będą przez cały dzień i we wszystkie dni tygodnia ze wspólną częstotliwością co 10 minut. Również wsiadający na ulicy Conrada będą mieli w miejsce obecnej linii 168 do wyboru dwie linie dowozowe do tramwaju: 140 i 168 odjeżdżające naprzemiennie co 10 minut przez cały dzień.

Linia 169

Linia nr 169 kursować będzie po nowej stałej trasie z Górki Narodowej do przystanku „Kamieńskiego” bez zmian, następnie ul. Kamieńskiego, Malborską, następnie co drugi kurs ul. Sławka do Zajezdni Wola Duchacka, a co drugi kurs ul. Trybuny Ludów, Łużycką, Cechową do przystanku Piaski Wielkie. Kursy realizowane do Piasków Wielkich oznaczone zostaną numerem 469, natomiast w kierunku przeciwnym niezależnie od przystanku początkowego oznaczone będą numerem 169. Na nowym odcinku trasy wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Makowa”, „Malborska”, „Sułkowskiego”, „Malborska Szkoła”, „Wola Duchacka”, „Karpińskiego” (tylko w kierunku Piasków Wielkich), „Nowosądecka” (tylko w kierunku Górki Narodowej), „Tuchowska”, „Bochenka n/ż”, „Łużycka n/ż”, „Piaski Wielkie” (zatrzymanie zarówno na pętli jak i na przystankach przelotowych na ul. Cechowej). Przystanek „Zajezdnia Wola Duchacka” dla wysiadających zlokalizowany zostanie przed wjazdem do zajezdni. Przystanek dla wsiadających zlokalizowany będzie po wyjeździe z zajezdni na ul. Puszkarskiej. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian, przy czym co drugi kurs realizowany będzie do każdej z końcówek.

Linia numer 169 pojedzie co drugim kursem do Piasków Wielkich, o co od dawna postulowali mieszkańcy, a także osoby udające się do szpitala św. Rafała przy ulicy Bochenka. Linie 169 i 469 uzupełnią także lukę po liniach 107 i 184 na ulicy Malborskiej.

Linia 178

Linia nr 178 kursować będzie bez zmian. Dołożone zostaną dodatkowe kursy w godzinach popołudniowych, tak aby autobusy tej linii jeździły częściej od około godziny 13:00 do około 20:00. Do obsługi przez linię włączony zostanie jednokierunkowy przystanek „Cedyńska”.

Rozszerzenie szczytu popołudniowego na tej linii, to także realizacja wniosków zgłaszanych przez pasażerów oraz rezultat analizy pomiarów napełnień. Włączenie do obsługi przystanku „Cedyńska” uporządkuje kwestię przystanków przy osiedlu Tysiąclecia, ponieważ 178 było jedyną linią, która się tam nie zatrzymywała, a dojście do przystanku Wiślicka wymagało trzykrotnego przejścia przez pasy na skrzyżowaniu ulicy Wiślickiej i Bora-Komorowskiego. O taką korektę od dłuższego czasu wnioskowali pasażerowie.

Linie 184 i 484

Linia nr 184 kursować będzie po nowej stałej trasie z Prądnika Czerwonego do przystanku „Kamieńskiego” bez zmian, następnie ul. Sławka, Trybuny Ludów, Łużycką, Witosa, Halszki, następnie co drugi kurs ul. Stojałowskiego do Os. Kurdwanów, a co drugi kurs ul. Stojałowskiego, Herberta, Myślenicką, Merkuriusza Polskiego, Chałubińskiego do przystanku Swoszowice Poczta (powrót ul. Szybisko, Myślenicką). Kursy realizowane do Os. Kurdwanów nadal będą oznaczone numerem 184, a do Swoszowic Poczty nowym numerem 484, natomiast w kierunku przeciwnym niezależnie od przystanku początkowego oznaczone będą numerem 184. Na nowym odcinku trasy wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Sławka n/ż”, „Zajezdnia Wola Duchacka” oraz „Myślenicka n/ż”, „Swoszowice Autostrada n/ż”, „Swoszowice Osiedle n/ż”, „Swoszowice Pawilon”, „Swoszowice Sklep” (tylko w kierunku Swoszowic Poczty), „Swoszowice Poczta” i „Swoszowice” (tylko w kierunku Prądnika Czerwonego). Przystanek „Halszki” w kierunku Prądnika Czerwonego nie będzie obsługiwany przez kursy realizowane z końcówki Swoszowice Poczta. Częstotliwość i godziny kursowania linii pozostaną bez zmian, przy czym co drugi kurs realizowany będzie do każdej z końcówek.

Skierowanie linii 184 do Swoszowic stało się odpowiedzią na postulat mieszkańców o zapewnienie bezpośredniego połączenia do centrum Krakowa. Trzeba zauważyć, że Swoszowice były jedyną dzielnicą administracyjną, która takiego połączenia nie miała. Linia 184 jest najmniej obciążoną linią na Kurdwanowie, stąd wybór właśnie tej linii do realizacji nowego połączenia. Co drugi kurs linii 184, oznaczony teraz jako 484, pojedzie co 24 minuty do Swoszowic, a w zamian zostanie zlikwidowana kursująca co godzinę linia 155. Przy okazji, trasa linii 184 zostanie wyprostowana i nie będzie już obsługiwać ulicy Malborskiej, gdzie zostanie skierowana linia 169.

Linia 475

Nowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Borek Fałęcki – Zakopiańska, Taklińskiego, Petrażyckiego, Prażmowskiego – Sidzina. Linia kursować będzie z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu w dni powszednie. Na trasie linii wyznaczone zostaną następujące przystanki: „Borek Fałęcki”, „Góra Borkowska n/ż”, „Judyma”, „Kąpielowa n/ż”, „Opatkowice Wiadukt n/ż”, „Opatkowice” (tylko w kierunku Borku Fałęckiego), „Kłuszyńska” (obecnie „Opatkowice”), „Podgaje”, „Petrażyckiego Osiedle n/ż” (obecnie „Taklińskiego n/ż”), „Libertowska n/ż” (obecnie „Sidzina Olszyny n/ż”), „Żyzna n/ż”, „Petrażyckiego n/ż”, „Nałkowskiej” oraz „Sidzina”.

Poprawa oferty komunikacji autobusowej w Opatkowicach także była jednym z intensywniej zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. W tym rejonie powstają obecnie kolejne osiedla. Jednocześnie, z uwagi na parametry pętli „Smoleńskiego”, nie można było na linię 175 stale kierować większych autobusów. Linia 475 zapewni większą liczbę kursów w godzinach szczytu, a do tego pojedzie do Borku Fałęckiego krótszą trasą bez obsługi pętli „Smoleńskiego”. Dla mieszkańców tego rejonu oferta pozostanie na dotychczasowym poziomie.

 

Źródło: krakow.pl

Zdjęcie: fotozajezdnia.pl / sudi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *