21/06/2024
Kultura Nowości

Budżet Obywatelski 2017 – projekty z Mistrzejowic

Rozpoczęło się głosowanie na wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Zachęcamy do przeglądnięcia wszystkich i oczywiście do zagłosowania! 🙂

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Projekt nr 1: Książka na życzenie

Zakup książek zaproponowanych przez mieszkańców Dzielnicy XV, wydanych po roku 2015.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zakup nowych książek i komiksów dla filii nr 48 i 49 Biblioteki Kraków zwiększy atrakcyjność oferty tych placówek bibliotecznych wśród młodych czytelników, co może mieć znaczący wpływ na wskaźniki czytelnictwa w najmłodszej grupie wiekowej mieszkańców Krakowa. Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury” i spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy.

Koszt szacunkowy: 16 000,00 zł

Projekt nr 2: Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe w dzielnicy XV Mistrzejowice

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie naszych osiedli.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Koszt szacunkowy: 9 000,00 zł

Projekt nr 3: Zdrowy kręgosłup – bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2018

Projekt „Zdrowy kręgosłup” dotyczy grupowych zajęć sportowo – rekreacyjny dla osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy XV ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

Koszt szacunkowy: 4 680,00 zł

Projekt nr 4: Mini boisko sportowe dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią

Budowa mini boiska sportowego-wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci w przedszkolu samorządowym nr 144 (wyposażone w bramki do piłki nożnej, mini kosz do koszykówki oraz linie do ćwiczeń ogólnorozwojowych).

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Utworzenie boiska sportowego dla społeczności lokalnej dzielnicy XV.

Koszt szacunkowy: 57 500,00 zł

Projekt nr 5: ,,Odetchnij,, – Oświecenia Park

,,Odetchnij,, – Oświecenia Park to projekt który przewiduje rewitalizację terenów zielonych, oraz zakup infrastruktury parkowej na dużej działce należącej do Gminy Miejskiej Kraków.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Teren zieleńca zostanie wzbogacony o małą architekturę oraz rośliny, co poprawi estetykę zieleńca oraz stanie się miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.

Koszt szacunkowy: 45 000,00 zł

Projekt nr 6: Świetlisty Chodnik

Projekt zakłada budowę nowych i wymianę starych latarni na obecne stosowane typu LED wzdłuż chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy „Wiślicka”,doprowadzając do poprawy widoczności oraz bezpieczeństwa w godzinach wieczorno/porannych.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Wymiana starych latarni na nowoczesne lampy oświetleniowe typu LED poprawi jakość oświetlenia, bezpieczeństwo przechodniów oraz estetykę na terenie parku. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej a tym samym na mniejsze koszty utrzymania.

Koszt szacunkowy: 41 000,00 zł

Projekt nr 7: Siłownia pod chmurką

Projekt zakłada budowę infrastruktury do „Street Workout” wraz z elementami siłowni polowej.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Montaż urządzeń siłowych w Parku Tysiąclecia uzupełni przestrzeń publiczną dając szansę na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody

Koszt szacunkowy: 80 000,00 zł

Projekt nr 8: Kino pod chmurką

W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy XV. Projekt zakłada zorganizowanie letniego kina na Plantach Mistrzejowickich. Mieszkańcy dzielnicy za pomocą głosowania wybiorą filmy, które chcieliby obejrzeć.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Kino Pod Chmurką” przyczyni się do integracji społeczności Dzielnicy XV a także zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Przygotowanie letniego kina na terenach zielonych przy Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14 (6 projekcji filmowych) zagwarantuje mieszkańcom Dzielnicy XV możliwość spędzenia w sposób kulturalny letnich wieczorów na łonie natury. Realizacja projektu pozwoli także na większą integrację środowiska lokalnego.

Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł

Projekt nr 9: Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2 500 zł, w tym 200 zł zakup materiałów. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Koszt szacunkowy: 2 500,00 zł

Projekt nr 10: Zielona Strefa Mistrzejowice

Przystanek Mistrzejowice to weekendowy letni program kulturalny. Projekt zakłada stworzenie otwartej, wakacyjnej przestrzeni kulturalnej, składającej się z działań adresowanych do osób w każdym wieku.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Realizacja projektu pn. „Zielona Strefa Mistrzejowice” przyczyni się do aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców dzielnicy. Przygotowanie różnorodnego programu kulturalnego pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu wakacyjnego w kontakcie z kulturą i sztuką.

Koszt szacunkowy: 25 800,00 zł

Projekt nr 11: Parking przy bloku 18 na Piastów

Projekt polega na budowie 2-4 miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do osi jezdni przy bloku 18 na osiedlu Piastów.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Realizacja zadania spowoduje zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym rejonie oraz poprawę estetyki terenów wewnątrzosiedlowych.

Koszt szacunkowy: 60 000,00 zł

Projekt nr 12: „Poznaj swoją historię – Mistrzejowice

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy. Przedstawienia.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Mistrzejowice” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się z historią Polski oraz miejsca – austriackiego Fortu 48 Batowice w Mistrzejowicach. Mimo podobieństwa do innych projektów pn. „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11, pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autor projektu nie wyraził zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczył, że należy go procedować oddzielnie.

Koszt szacunkowy: 22 000,00 zł

 

Kiedy odbywa się głosowanie?
Głosowanie odbędzie się w dniach 17-30 czerwca.

Jak można głosować?
– za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej w okresie głosowania pod adresem www.budzet.krakow.pl lub
– na papierowych kartach głosowania. UWAGA: głosowanie jest osobiste za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.

Gdzie można głosować?
Na przykład:
– w punktach głosowania, których wykaz dostępny jest pod adresem: http://budzet.krakow.pl/aktualnosci/210568,1909,komunikat,wykaz_punktow_glosowania_w_ramach_iv_edycji_budzetu_obywatelskiego.html
– w mobilnych punktach głosowania, o których więcej w komunikacie:
http://budzet.krakow.pl/aktualnosci/210577,1909,komunikat,mobilne_punkty_glosowania.html
– prosimy o bieżące śledzenie strony www.budzet.krakow.pl. Jeśli będą organizowane dodatkowe punkty głosowania, tutaj pojawią się informacje.

Zasady głosowania:
1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);
UWAGA: zapis nie dotyczy mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce! Z uwagi na nieprzystąpienie Dzielnicy XVI do budżetu obywatelskiego, aby głos oddany przez mieszkańca Bieńczyc był ważny, musi on wskazać tylko 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim.
2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;
3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.

Głos będzie nieważny:
1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub  wymagane dane nie zostaną podane;
2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;
3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
4) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Projekty z całego Krakowa można zobaczyć tutaj: www.budzet.krakow.pl/projekty/

Źródło informacji: www.budzet.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *