24/07/2024
Komunikaty

Darmowa komunikacja miejska w dniu 10.01.2017 (wtorek)

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 (średnia ze wszystkich stacji pomiarowych) CZK Miasta Krakowa zainicjowało, zgodnie z Uchwałą NR LV/1127/16  Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r., wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 10 stycznia 2017 r. od godz. 00:00 do godz. 24.00 dla pasażerów z ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Źródło: bip.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *