14/04/2024
Nowości

Prezentacja portalu MSIP Obserwatorium

31 stycznia o godzinie 17.00, w Miejskim Centrum Dialogu na ul. Brackiej 10, rozpocznie się prezentacja portalu MSIP Obserwatorium, czyli narzędzia, dzięki któremu można w łatwy sposób uzyskać informacje na temat przestrzeni miasta.
My osobiście polecamy Obserwatorium i zapraszamy na spotkanie 🙂

AKTUALIZACJA (27.01):
Zakończył się nabór na pierwsze szkolenie z zakresu obsługi portalu miejskiego systemu informacji przestrzennej Obserwatorium, które odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17.00. w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.
Następne spotkanie odbędzie się 2 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

Źródło od organizatora:
„Msip Obserwatorium” jest interaktywnym narzędziem dedykowanym wszystkim mieszkańcom Miasta Krakowa, pozwalającym na uzyskanie podstawowych informacji związanych z przestrzenią Miasta. Portal ten dedykowany jest również inwestorom, architektom, budowlańcom, geodetom, planistom, rzeczoznawcom, urbanistom a także osobom, które szukają nieruchomości pod planowane inwestycje np. budowę domu czy budynku wielorodzinnego.

Portal prezentuje dane pochodzące z Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Dane te są aktualizowane przez poszczególne Wydziały i MJO. Dzięki temu mieszkaniec Miasta bez wychodzenia z domu może uzyskać informacje dotyczące obiektów użyteczności publiczne lub danej nieruchomości.

Obecnie Obserwatorium składa się z 9 zestawów ( kompozycji mapowych/aplikacji).

Zapraszamy Mieszkańców miasta Krakowa na prezentację portalu MSIP Obserwatorium http://obserwatorium.um.krakow.pl .

Spotkanie to odbędzie sie w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w dniu 31 stycznia 2017 o godz.17.00.

I kompozycja – Portal Przestrzeń Miejska i Planowanie:

Tutaj mieszkaniec Miasta uzyska informacje dotyczące: działek ewidencyjnych (powierzchni), struktury własności, sieci uzbrojenia terenu, zabytków rejestrowych i ewidencyjnych, wydanych decyzji architektonicznych (WZiZT, Pozwoleń na budowę) z 2013, 2014, 2015, 2016 roku, przeznaczenia terenu wg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i czy na obszarze wybranym jest już plan miejscowy i czy jest procedowany.

Ponadto publikowane są informacje środowiskowe dotyczące: parków, użytków ekologicznych, ruchów masowych – osuwisk, terenów górniczych, ujęć wód powierzchniowych.

W zakresie rynkowych cen nieruchomości mieszkaniec uzyska informacje o kształtowaniu się cen jednostkowych z transakcji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w okresie od 2006-2015 roku.

Portal prezentuje również liczbę mieszkańców w obszarze i przedziałach liczbowych za 2013rok.

MPEC prezentuje ofertę dla mieszkańca o sieciach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w kontekście planów likwidacji pieców na paliwo stałe i możliwości przyłącza do sieci miejskiej.

II kompozycja – Mapa dla architektów i planistów:

Kompozycja z najbardziej istotnymi danymi z zakresu geodezji, planowania przestrzennego i decyzji architektoniczno-urbanistycznych. Portal z podstawowymi narzędziami do nawigacji i wyszukiwania danych.

III kompozycja – Portal Mieszkańca:

Dedykowany dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać informacje o obiektach użyteczności publicznej. Portal prezentuje położenie szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), przedszkoli, żłobków z informacją i odesłaniem do stron internetowych tych placówek. Przedstawione są informacje o lokalizacji budynków UMK i odwołaniem do konkretnych Wydziałów, lokalizacje posterunków Policji, krakowskie obiekty noclegowe z informacją o liczbie miejsc noclegowych, lokalizacje aptek ( w tym apteki całodobowe z podaniem nr telefonu), szpitali, hospicjów, stacji WAVELO – wypożyczalnie rowerów, stref parkowania, punktów darmowego dostępu do sieci Internetowej i wiele innych.

IV kompozycja – Kształtowanie i ochrona środowiska:

Portal z informacjami związanymi z ochroną środowiska, inwentaryzacja zieleni, źródeł niskiej emisji (pieców, kominków, kotłów) za lata 2015, 2016 z rozliczeniem likwidacji palenisk w dzielnicach i w skali miasta. Dodatkowo wszelkie inne dane i informacje w tym m.in. lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej, decyzji nasadzeń i usunięć zieleni, mapa roślinności rzeczywistej.

V kompozycja – Mapy Historyczne

W serwisie można zobaczyć dane opisujące nie tylko aktualny stan przestrzeni miejskiej, ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Zainteresowani mogą na przykład prześledzić mapy historyczne obrazujące obszar Krakowa i jego rozwój od roku 1730 do czasów współczesnych.

VI kompozycja – Mapy hałasu:

Obrazuje rozkład hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego w mieście.

VII kompozycja – Gospodarka zielenią w oparciu o decyzje UMK:

Dedykowana kompozycja wykorzystywana przez aplikacje do zgłaszania uwag o nasadzeniach obrazująca lokalizacje decyzji nasadzeń i usunięć zieleni związanych z inwestycjami i pielęgnacją.

VIII – aplikacja Zgłoś uwagi dotyczące nasadzeń zieleni:

Formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłaszania uwag do nasadzeń i pielęgnacji posadzonych drzew w Krakowie. Powstał na potrzeby realizacji uchwały rady Miasta Krakowa.

Zgłoszenie jest lokalizowane na portalu i obsługiwane przez Wydział Kształtowania Środowiska.

IX – aplikacja Monit-AIR Atlas Krakowa 2016

Aplikacja powstała na podstawie danych pozyskanych w ramach projektu Monit-AIR prezentująca Atlas Krakowa na rok 2016 m.in. w zakresie przewietrzania i zieleni w Krakowie, roślinności rzeczywistej, warunków anemologiczne, dyspersji zanieczyszczeń i zawiera m.in.:

– mapę pokrycia i szorstkości terenu – przedstawiająca średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zobrazowany na tle mapy pokrycia i użytkowania terenu wraz zaznaczonym systemem dróg i kolei oraz na tle obrazu satelitarnego WorldView-2 (kanał panchromatyczny o rozdzielczości 0,5 m); mapa ta obejmuje obszar 581 km2 przedstawiający teren miasta Krakowa i jego okolic;

– mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa – przedstawiająca średnią prędkość wiatru na wysokości 10 m nad terenem, istniejące i potencjalne dachy zielone oraz średni potencjał solarny dachów w granicach miasta Krakowa oraz mapę zieleni obrazującą w Krakowie m.in. zieleń niską i wysoką; w tle umieszczono zobrazowanie satelitarne WorldView-2 (kanał panchromatyczny o rozdzielczości 0,5 m); mapa ta obejmuje obszar 327 km2 terenu w granicach administracyjnych miasta Krakowa.

– mapę roślinności rzeczywistej Krakowa – przedstawiająca roślinność rzeczywistą, stanowiska roślin chronionych, pomniki przyrody na tle budynków i infrastruktury drogowej i kolejowej oraz granic działek ewidencyjnych i warstwic w granicach administracyjnych miasta Krakowa;

 

Obsługa portalu (szczegółowa instrukcja Obsługi dostępna w prawym górnym rogu na portalu – pod hasłami: „POMOC” i „W PIGUŁCE”:

Po uruchomieniu Portalu w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią kompozycję mapową, następnie zlokalizować się poprzez: wyszukanie adresu, ulicy czy działki oraz wybranie tzw. warstwy czyli informacji, którą chcemy uzyskać odnośnie danego obszaru czy nieruchomości.

Portal Mapowy jest narzędziem intuicyjnym, dodatkowo wyposażonym w samouczek pomagający w poruszania się po portalu.

Miasto zamierza rozwijać portal i prezentować w nim coraz więcej informacji z urzędowych zasobów.

 

 Źródło: Wydział Geodezji Referat ds. MZDP

2 Comments

  • socairl 29/01/2023

    The 3 components of Exforge HCT amlodipine, valsartan, hydrochlorothiazide lower the blood pressure through complementary mechanisms, each working at a separate site and blocking different effector pathways clomid for pregnancy

  • socairl 02/02/2023

    The drug containing media was added to the receiver plate and the inserts were placed onto it generic accutane J Altern Complement Med 1998; 4 289 303

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *