04/03/2024
Komunikaty Nowości

Kiedy będzie darmowa komunikacja podczas dni ze smogiem?

photo-1415594445260-63e18261587e

Urząd Miasta opracował nowe zasady wprowadzania i informowania mieszkańców o darmowej komunikacji miejskiej w dniach, w których wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

Średnie stężenia będą zliczane dwukrotnie w ciągu dni:

  • pierwsza średnia od 1:00 do 16:00,
  • druga od 12:00 do 22:00.

Jeśli poziom pyłu PM10 przekroczy 150 mikrogramów/m3, darmowa komunikacja miejska będzie obowiązywać następnego dnia przez 24 godziny. Co ważne, zrezygnowano z warunku, by na jednej ze stacji średnie stężenie wynosiło więcej niż 200 mikrogramów/m3. Nowe zasady wejdą w życie po przyjęciu ich przed Radę Miasta – najwcześniej w drugiej połowie października. Do tego czasu będą obowiązywać dotychczasowe założenia.

Nowy system będzie działać w oparciu o dwie średnie: „długą” – 16-godzinną, obejmującą dwa szczyty komunikacyjne i „krótką” – 10/11-godzinną, obejmującą szczyt komunikacyjny i moment masowego rozpalania pieców węglowych w godzinach popołudniowo-wieczornych. Obie średnie będą obliczane niezależnie od siebie.

Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji będą przekazywane po 17:15 (przekroczenie poziomu 150 przez „średnią długą” lub po 23:15 (w przypadku, gdy nastąpi przekroczenie poziomu 150 przez „średnia krótką”).

Wiadomość zostanie natychmiast opublikowana na stronie Urzędu Miasta www.krakow.pl oraz przekazana do krakowskich mediów. Znajdzie się również na profilu Kraków PL w mediach społecznościowych, tablicach informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach autobusowych i tramwajowych, w systemach BUS TV oraz, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w postaci informacji w formacie DVBT w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w multipleksie cyfrowym MUX-3, telegazecie programów regionalnych TVP str. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w multipleksie cyfrowym MUX-3) oraz komunikatów w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO).

Z bezpłatnych przejazdów będzie mógł skorzystać każdy, kto okaże ważny dowód rejestracyjny samochodu oraz osoby towarzyszące (w liczbie zgodnej z wpisem określającym ilość miejsc w samochodzie).

Źródło: www.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *