24/07/2024
Komunikaty Nowości

Darmowa komunikacja miejska 1 lutego (środa)

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych.

Read More
Komunikaty

Darmowa komunikacja miejska w dniu 09.01.2017 (poniedziałek)

  Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 (średnia ze wszystkich stacji pomiarowych) CZK Miasta Krakowa zainicjowało,.

Read More
Komunikaty Nowości

Kiedy będzie darmowa komunikacja podczas dni ze smogiem?

Urząd Miasta opracował nowe zasady wprowadzania i informowania mieszkańców o darmowej komunikacji miejskiej w dniach, w których wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości.

Read More