14/04/2024
Nowości Oferty pracy

Specjalista ds. członkowskich – praca w Mistrzejowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia poszukuje specjalisty ds. członkowskich. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie wraz z linkiem do strony SM Oświecenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. CZŁONKOWSKICH

Praca na stanowisku ds. członkowskich polega na obsłudze członków Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie oraz osób nie będących członkami, którym przysługują prawa do lokalu, w zakresie ich praw i obowiązków statutowych.

Wymagania ogólne wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • lub wykształcenie średnie, przy czym kandydat musi się legitymować minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczeniem pracy w administracji lub instytucji zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość obsługi komputera, a w szczególności: Word i Excel,
 • Zgoda kandydata i Klauzula informacyjna  (wzory do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni ).

Oczekiwania wobec kandydata:

 • uprzejmość i zorientowanie na klienta
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • uczciwość i odpowiedzialność
 • uprawnienia zarządcy nieruchomości będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

obejmuje między innymi:

 • prowadzenie rejestru członków Spółdzielni oraz rejestru osób nie będących członkami Spółdzielni, 
 • przygotowywanie wniosków o przyjęcie  w poczet członków Spółdzielni, wystąpienie, wykreślenie z rejestru członków lub wykluczenia,
 • rejestrowanie umów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • archiwizowanie dokumentów w wersji papierowej związanych z nabyciem praw do lokali,
 • prowadzenie rejestru osób, które zbyły lokale w zasobach Spółdzielni, z uwzględnieniem wysokości zgromadzonych udziałów członkowskich,
 • udzielanie informacji i odpowiedzi na korespondencję w sprawach członkowsko- mieszkaniowych,
 • wystawianie zaświadczeń na wnioski osób uprawnionych do lokali,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań i transakcji na rynku wtórnym dla potrzeb NBP,
 • prowadzenie rejestru lokali do których zostały założone oddzielne księgi wieczyste,
 • wypełnianie wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia Walnego Zgromadzeniach Członków
  i  uczestnictwo w zebraniu,
 • współpracę z kancelariami komorniczymi w zakresie udzielania pisemnych informacji dotyczących dłużników,
 • opracowywanie danych do sprawozdań dla GUS,
 • kompletowanie aktów notarialnych zbycia lokali mieszkalnych dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych,
 • współpracę z innymi działami Spółdzielni,
 • zastępowanie Kierownika w obszarze zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia przetargów,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego, wykonywanie dodatkowych czynności nie wymienionych w zakresie obowiązków a mieszczących się w ramach posiadanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni (pn.,wt.,cz. 7-15; śr. 7-17; pt. 7-13)
 • ZFŚS,
 • Pakiet medyczny

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata wraz z klauzulą (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni lub mailowo na adres: sekretariat@oswiecenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *