13/07/2024
Nowości

Ogród deszczowy w Mistrzejowicach dzięki inicjatywie lokalnej

28 grudnia 2020 r. przy siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice powstał kolejny ogród deszczowy w ramach inicjatywy lokalnej.

Ogród deszczowy to inicjatywa mieszkańców w ramach której postawiono pojemnik przy rynnie, który będzie zatrzymywał i filtrował nadmiar wody opadowej spływającej z dachu budynku. W modrzewiowej i zaimpregnowanej skrzyni o pojemności 1,5 m3 umieszczono warstwy filtrujące otoczaków, piasku i ziemi oraz posadzono rośliny mrozoodporne: turzyce, sity i paprocie. Zastosowano również przelew awaryjny, aby w sytuacji, gdy w pojemniku zgromadzi zbyt dużo wody, nadmiar odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej.

Pomysłodawcami inicjatywy lokalnej są Łukasz Woźniak i Waldemar Boczar, którzy złożyli wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Referat ds. Partycypacji i Dialogu.

Realizacja inicjatywy lokalnej odbyła się we współpracy z miejską jednostką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

W ramach inicjatywy lokalnej w Krakowie powstały jeszcze dwa ogrody deszczowe na terenie Nowej Huty. Pierwszy z nich zbudowano jesienią 2019 r. na osiedlu Teatralnym 25, nieopodal Biblioteki Kraków. Inicjatywa lokalna została zainicjowana przez Waldemara Boczara przy wsparciu Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz z fundacji Fundusz Partnerstwa oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Drugi zaś na terenie PZD Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wisła”, gdzie podziemny zbiornik na deszczówkę o pojemności 2 tys. litrów będzie nawadniać system donic z roślinami. Ogród deszczowy powstał na prośbę mieszkańców w celu zagospodarowania wody opadowej. Pomysłodawcami są Łukasz Woźniak oraz Waldemar Boczar. Budowy instalacji podjął się Zarząd Zieleni Miejskiej.
Na wiosnę 2021 r. zostaną zaproszeni mieszkańcy w celu wspólnego sadzenia roślin.

Co się kryje pod nazwą ogrody deszczowe? To instalacje, które ograniczają odpływ wód opadowych do kanalizacji, a jednocześnie pomagają dbać o rośliny w trakcie suszy. Ogród taki można zbudować w pojemniku lub w gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni, które pełnią rolę stabilizującą.

Dzięki takim rozwiązaniom mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtrujących, a następnie odparowana do atmosfery. Do obsadzenia ogrodów deszczowych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy nasze rodzime paprocie.

Celem inicjatywy aktywnych mieszkańców jest zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście. Wykorzystanie wód opadowych poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych przyczynia się do poprawy retencyjności, poprawny jakości powietrza czy walki ze zjawiskiem tzw. miejskiej wyspy ciepła. Zasadne jest więc tworzenie tego typu infrastruktury, która przy intensywnej zabudowie ograniczy lokalne zmiany klimatu Krakowa.

 

Źródło: obywatelski.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *