14/06/2024
Infrastruktura Nowości

Linia tramwajowa z Mistrzejowic na Prądnik Czerwony jednak powstanie?

Zdjęcie podglądowe

Rozpoczął się dialog konkurencyjny dotyczący budowy linii tramwajowej od ul. Meissnera do Mistrzejowic.  Przedmiotem dialogu jest  szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenia zasad współpracy.

„5 kwietnia  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opublikował ogłoszenie o zamówieniu – rozpoczęciu dialogu konkurencyjnego. Przez okres 40 dni zainteresowane podmioty mają możliwość składania wniosków. Przedmiotem dialogu konkurencyjnego będzie szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy (w tym zakres i standardy utrzymania).

ZIKiT planuje zaprosić do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełnią warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy je spełnią będzie mniejsza lub równa 3, wtedy podejmie decyzje o zaproszeniu do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców, bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków (z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy PZP). Przewidywany okres prowadzenia dialogu wyniesie około 15 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie (od ul. Meissnera do Mistrzejowic), realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a następnie jej utrzymanie w okresie trwania umowy. W ramach realizacji projektu partner prywatny zobowiąże się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury.

Celem Projektu jest wybudowanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącego korytarz łączący istniejące elementy sieci tramwajowej przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h (wraz z czasem postoju na przystankach). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi niespełna 24 lata (1,5 roku – projektowanie, 2 lata – budowa obiektu, 20 lat – utrzymanie infrastruktury przez partnera prywatnego). Okres ten będzie liczony od momentu zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Wynagrodzeniem dla niego będzie tzw. opłata za dostępność, którą będzie ponosił ZIKiT.

Przez cały okres trwania umowy torowisko będzie własnością gminy.”

Źródło: www.zikit.krakow.pl / Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *