23/05/2024
Komunikaty Nowości

Wyniki głosowania na projekty z Mistrzejowic w Budżecie Obywatelskim

Znamy już wyniki głosowania na zadania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W czerwcowym artykule przedstawiliśmy wszystkie projekty, na które można było oddać swój głos od 17 do 30 czerwca. W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego oddano łącznie 32280 głosów, w tym za pomocą platformy internetowej 21766 głosów, a za pomocą kart papierowych 10514 głosów.

Poniżej przedstawiamy wyniki:

 

Numer projektu: 5
Nazwa: ,,Odetchnij,, – Oświecenia Park
Liczba punktów: 1310 
Szacunkowy koszt: 45 000,00

Opis: ,,Odetchnij,, – Oświecenia Park to projekt który przewiduje rewitalizację terenów zielonych, oraz zakup infrastruktury parkowej na dużej działce należącej do Gminy Miejskiej Kraków.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Teren zieleńca zostanie wzbogacony o małą architekturę oraz rośliny, co poprawi estetykę zieleńca oraz stanie się miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.

 

Numer projektu: 8
Nazwa: Kino pod chmurką 
Liczba punktów: 1043
Szacunkowy koszt: 40 000,00

Opis: W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy XV. Projekt zakłada zorganizowanie letniego kina na Plantach Mistrzejowickich. Mieszkańcy dzielnicy za pomocą głosowania wybiorą filmy, które chcieliby obejrzeć.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Kino Pod Chmurką” przyczyni się do integracji społeczności Dzielnicy XV a także zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Przygotowanie letniego kina na terenach zielonych przy Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14 (6 projekcji filmowych) zagwarantuje mieszkańcom Dzielnicy XV możliwość spędzenia w sposób kulturalny letnich wieczorów na łonie natury. Realizacja projektu pozwoli także na większą integrację środowiska lokalnego.

 

Numer projektu: 4
Nazwa: Mini boisko sportowe dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią
Liczba punktów: 785
Szacunkowy koszt: 57 500,00

Opis: Budowa mini boiska sportowego-wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci w przedszkolu samorządowym nr 144 (wyposażone w bramki do piłki nożnej, mini kosz do koszykówki oraz linie do ćwiczeń ogólnorozwojowych).

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Utworzenie boiska sportowego dla społeczności lokalnej dzielnicy XV.

 

Numer projektu: 6
Nazwa: Świetlisty Chodnik
Liczba punktów: 699
Szacunkowy koszt: 41 000,00

Opis: Projekt zakłada budowę nowych i wymianę starych latarni na obecne stosowane typu LED wzdłuż chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy “Wiślicka”,doprowadzając do poprawy widoczności oraz bezpieczeństwa w godzinach wieczorno/porannych.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Wymiana starych latarni na nowoczesne lampy oświetleniowe typu LED poprawi jakość oświetlenia, bezpieczeństwo przechodniów oraz estetykę na terenie parku. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej a tym samym na mniejsze koszty utrzymania.

 

Numer projektu: 7
Nazwa: Siłownia pod chmurką 
Liczba punktów: 682 
Szacunkowy koszt: 41 000,00

Opis: Projekt zakłada budowę infrastruktury do „Street Workout” wraz z elementami siłowni polowej.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Montaż urządzeń siłowych w Parku Tysiąclecia uzupełni przestrzeń publiczną dając szansę na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody.

 

Numer projektu: 10
Nazwa: Zielona Strefa Mistrzejowice 
Liczba punktów: 629  
Szacunkowy koszt: 25 800,00

Opis: Przystanek Mistrzejowice to weekendowy letni program kulturalny. Projekt zakłada stworzenie otwartej, wakacyjnej przestrzeni kulturalnej, składającej się z działań adresowanych do osób w każdym wieku.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Realizacja projektu pn. „Zielona Strefa Mistrzejowice” przyczyni się do aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców dzielnicy. Przygotowanie różnorodnego programu kulturalnego pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu wakacyjnego w kontakcie z kulturą i sztuką.

 

Numer projektu: 3
Nazwa: Zdrowy kręgosłup – bezpłatne zajęcia gimnastyczne  2018
Liczba punktów: 553
Szacunkowy koszt: 4 680,00

Opis: Projekt “Zdrowy kręgosłup” dotyczy grupowych zajęć sportowo – rekreacyjny dla osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób dorosłych, mieszkańców Dzielnicy XV ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa.

 

Numer projektu: 1
Nazwa: Książka na życzenie
Liczba punktów: 468
Szacunkowy koszt: 16 000,00

Opis: Zakup książek zaproponowanych przez mieszkańców Dzielnicy XV, wydanych po roku 2015.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zakup nowych książek i komiksów dla filii nr 48 i 49 Biblioteki Kraków zwiększy atrakcyjność oferty tych placówek bibliotecznych wśród młodych czytelników, co może mieć znaczący wpływ na wskaźniki czytelnictwa w najmłodszej grupie wiekowej mieszkańców Krakowa. Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury” i spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy.

 

Numer projektu: 9
Nazwa: Mali Ratownicy
Liczba punktów: 328
Szacunkowy koszt: 2 500,00

Opis: Zakup książek zaproponowanych przez mieszkańców Dzielnicy XV, wydanych po roku 2015.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Zakup nowych książek i komiksów dla filii nr 48 i 49 Biblioteki Kraków zwiększy atrakcyjność oferty tych placówek bibliotecznych wśród młodych czytelników, co może mieć znaczący wpływ na wskaźniki czytelnictwa w najmłodszej grupie wiekowej mieszkańców Krakowa. Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury” i spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy.

 

Numer projektu: 12
Nazwa: „Poznaj swoją historię – Mistrzejowice 
Liczba punktów: 275
Szacunkowy koszt: 22 000,00

Opis: W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy. Przedstawienia.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Mistrzejowice” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się z historią Polski oraz miejsca – austriackiego Fortu 48 Batowice w Mistrzejowicach. Mimo podobieństwa do innych projektów pn. „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11, pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autor projektu nie wyraził zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczył, że należy go procedować oddzielnie.

 

Numer projektu: 2
Nazwa: Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe w dzielnicy XV Mistrzejowice 
Liczba punktów: 217
Szacunkowy koszt: 9 000,00

Opis: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie naszych osiedli.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Numer projektu: 11
Nazwa: Parking przy bloku 18 na Piastów
Liczba punktów: 103
Szacunkowy koszt: 60 000,00

Opis: Projekt polega na budowie 2-4 miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do osi jezdni przy bloku 18 na osiedlu Piastów.

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Realizacja zadania spowoduje zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym rejonie oraz poprawę estetyki terenów wewnątrzosiedlowych.

 

Ostateczna lista zadań do realizacji w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie, po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia w sprawie zatwierdzenia listy zadań o charakterze ogólnomiejskim do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz po podjęciu przez wszystkie Rady Dzielnic zaangażowane w proces budżetu obywatelskiego stosownych uchwał.

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz jej upublicznienie powinno to nastąpić nie później niż do 31 lipca br.

 

Źródło: www.budzet.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *