24/07/2024
Infrastruktura Nowości

Została podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej dla drogi S52 Północnej Obwodnicy Krakowa

Umowa na wykonanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa została podpisana.

W poniedziałek 9 stycznia 2017 r., z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w Krakowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa z firmą Sweco na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa S52. W imieniu GDDKiA umowę podpisał dyr. Oddziału Tomasz Pałasiński.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52.

W piątek 26 sierpnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52 „ ogłoszony został 2 września 2016 r. W dniu 7.12.2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wybrała ofertę firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., uznając ją za najkorzystniejszą.

Koszt przygotowania koncepcji wynosi 6.843.748,29 zł brutto, a termin jej realizacji 13 miesięcy od dnia podpisana umowy.

Wykonawca ma przygotować:

  • Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;
  • opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentację geologiczno- inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;
  • materiały koncepcyjne do uzyskania DŚU ( decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400 m odcinka przed węzłem Modlnica ), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Po wybudowaniu Północnej Obwodnicy Krakowa odciążona zostanie już teraz przeciążoną ruchem pojazdów Południowa Obwodnica Krakowa A4. Z pomiarów ruchu wykonanych w 2015r. wynika, że wartości średnio porusza się tą drogą 50 tys. poj./dobę, a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec – węzeł Kraków Sidzina ponad 64 tys. poj./dobę. Jeszcze większe natężenia ruchu występują w wybranych okresach roku i doby. (np. szczyty komunikacyjne, długie weekendy, wyjazdy świąteczne).

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) co umożliwi przemieszczanie się również od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na Północnej Obwodnicy Krakowa już w roku 2025 ruch pojedzie ponad 30 tys. poj./dobę.

Źródło treści i zdjęć: www.gddkia.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *