23/05/2024
Komunikaty Nowości

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

W roku 2017 – tak samo jak w zeszłym roku – Krakowianie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni, adwokaci.

15 punktów prowadzi organizacja pozarządowa – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFos – wyłoniona w otwartym konkursie ofert, dotyczącym realizacji w roku 2017 zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 15 pozostałych punktach porad udzielają radcy prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Punkty pomocy prawnej czynne są pięć dni w tygodniu, minimum cztery godziny dziennie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dot. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także wykazem punktów wraz z danymi adresowymi i godzinami ich funkcjonowania.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015. poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W Krakowie  uruchomionych zostało 30 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 15 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia.
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 4. Dla kombatantów i weteranów.
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  – katastrofa naturalną,
  – awarią techniczną,
  – klęską żywiołową.
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. ubezpieczenia społecznego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. spraw cywilnych,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Źródło informacji: bip.krakow.pl

1 Comment

 • Dariusz Winiarski 26/06/2017

  Mieszkam na os 1000 – lecia.Czy w parafii Maksymiliana Kolbe są udzielane porady prawne bezpłatnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *