21/06/2024
Komunikaty Nowości

Budżet Obywatelski – projekty z Mistrzejowic

225679Do 1 lipca można oddać głos na wybrany projekt w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Głosować można na stronie www.budzet.dialoguj.pl. Pod linkiem zamieszczamy dokładną instrukcje głosowania.

Poniżej prezentujemy listę samych projektów dzielnicowych (Mistrzejowice), na które można oddać swój głos. Uwaga: aby oddać głos na projekt dzielnicowy, trzeba być mieszkańcem dzielnicy, której projekt dotyczy.

Projekty ogólnomiejskie: krakow.pl/zalacznik/259380

 

 

1 Siłownia pod chmurką

Opis:
Projekt zakłada budowę małej siłowni wraz z infrastruktura do „Street Workoutu” w parku na osiedlu Tysiąclecia w dzielnicy XV Mistrzejowice.

Szacunkowy koszt:
60 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 200 zł. Zwiększenie atrakcyjności terenu. Nowe miejsce rekreacji. Integracja mieszkańców.

 

2 Zdrowy kręgosłup – bezpłatne zajęcia gimnastyczne

Opis:
Projekt dotyczy bezpłatnych zajęć gimnastycznych dla mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, w szczególności ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie kręgosłupa z wykorzystaniem popularnych przyrządów gimnastycznych i rehabilitacyjnych.

Szacunkowy koszt:
5 160 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Projekt rekreacyjno – sportowy „Zdrowy kręgosłup” jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze względu na dużą potrzebę dostępności bezpłatnej oferty dla osób dorosłych w zasięgu miejsca zamieszkania, bez konieczności jazdy autobusem lub samochodem. Bardzo popularny w naszym społeczeństwie osiadły i ociężały tryb życia, który wcześniej czy później prowadzi do złych nawyków i nabywania z czasem poważnych chorób powinien być wypierany przez bogatą ofertę zajęć ogólnorozwojowych i poprawiających zdrowie i samopoczucie. Celem projektu jest pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, w szczególności tych którzy chcą poprawić swój stan fizyczny i zdrowotny poprzez ćwiczenia gimnastyczne i nie korzystają z miejsc dostępnych na terenie Krakowa, w których trzeba opłacić drogi karnet lub wysoką opłatę za jednorazowe zajęcia. Bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice ćwiczenia fizyczne, wzmacniające i rozciągające mięsnie kręgosłupa, są zapewne ciekawą propozycją i ze względu na swoją skuteczność dla zdrowia i samopoczucia są bardzo atrakcyjne.

 

3 Remont elewacji oraz izolacja ścian S.Przedszkola nr 125

Opis:
Odnowienie,naprawa i uzupełnienie odspojonych fragmentów tynku;położenie nowej powłoki z siatki i tynku mineralnego/bez warstwy styropianowej/; izolacja ścian piwnic od strony płn. metodą iniekcji krystalicznej,odgrzybianie z wykonaniem tynków i malowanie

Szacunkowy koszt:
80 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu korzystającym z usług przedszkola oraz jego pracownikom.

 

4 Mali Ratownicy

Opis:
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Szacunkowy koszt:
2 500 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 2500 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

 

5 Familiada Zdrowo i Wesoło

Opis:
Familiada „Zdrowo i wesoło” pozwoli zintegrować całe środowisko lokalne, wzajemnie przybliżyć różne placówki szkolne, przedszkolne, kulturowe, dzielnicowe, działające na terenie Dzielnicy XV. Każda placówka będzie miała możliwość promocji i prezentacji

Szacunkowy koszt:
5 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Familiada „Zdrowo i wesoło” pozwoli zintegrować całe środowisko lokalne, wzajemnie przybliżyć różne placówki szkolne, przedszkolne, kulturowe, dzielnicowe, działające na terenie Dzielnicy XV. Każda placówka będzie miała możliwość promocji oraz prezentacji własnych pomysłów i osiągnięć (występy estradowe). Zachęci także mieszkańców do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz społeczności lokalnej – tak aby miło, zdrowo i aktywnie spędzić wolny czas. Zintegruje to również środowiska rodzinne, gdyż Familiada jest przeznaczona dla całych rodzin.

 

6 Kuźnia dla seniora

Opis:
Kuźnia dla seniora – działania na rzecz seniorów, mieszkańców Mistrzejowic, umożliwiające starszym mieszkańcom Dzielnicy XV bezpłatny udział w zajęciach prozdrowotnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida.

Szacunkowy koszt:
31 580 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Realizacja zadania przyczyni się z całą pewnością do rozwoju i pobudzenia aktywności seniorów. Pozwoli im na bezpłatne uczestniczenie w różnorodnych zajęciach prozdrowotnych i edukacyjnych. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji, podniesie kompetencje uczestników, zniweluje poczucie wykluczenia społecznego oraz pozwoli na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej uczestników przedsięwzięcia.

 

7 Zielony plac zabaw

Opis:
Zielony plac zabaw jest to projekt, którego celem jest modernizacja małego placu zabaw w parku przy forcie Batowice. Chcemy, aby było to miejsce bezpieczne i przyjazne dla najmłodszych użytkowników parku.

Szacunkowy koszt:
80 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Realizacja zadania spowoduje: – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z ogródka jordanowskiego – teren ogrodzony, na ogródek nie będą wchodziły psy; – montaż nowych urządzeń – zwiększenie estetyki; – koszt związany z utrzymaniem ogródka (malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych i ogrodzenia, wymiana piasku w nawierzchni piaskowej, naprawa zniszczeń).

 

8 Nowohucki lekturniczek

Opis:
Zakup lektur szkolnych, książek do konkursów i olimpiad, książek o regionie oraz komiksów, a także organizacja prelekcji z interesującymi autorami książek o Nowej Hucie dla mieszkańców Dzielnicy XV.

Szacunkowy koszt:
10 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Zakup lektur szkolnych, książek do konkursów i olimpiad, książek o regionie i komiksów do Filii nr 8 i Filii nr 9 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej polepszy atrakcyjność oferty obu placówek bibliotecznych, co może przyczynić się do zwiększenia czytelnictwa w Dzielnicy, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo ważną funkcją bibliotek publicznych, co nie jest możliwe bez odpowiednich zasobów książkowych. Ponadto organizowanie prelekcji z interesującymi autorami książek o Nowej Hucie może przyczynić się do pogłębienia więzi wśród społeczności Dzielnicy oraz poczucia tożsamości lokalnej. Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury”.

 

9 Budowa miejsc parkingowych w Dzielnicy XV Mistrzejowice

Opis:
Projekt dotyczy rozbudowy ilości miejsc parkingowych w obszarze Dzielnicy XV. Dzięki realizacji zadania zwiększy się ilość miejsc postojowych w rejonie bloku nr 14 os. Piastów.

Szacunkowy koszt:
80 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Dobudowa miejsc postojowych pozwoli na zmniejszenie deficytu miejsc postojowych jaki ma miejsce w rejonie bloku nr 14 na os. Piastów w Krakowie. Powstałe miejsca będą miały charakter ogólnomiejski, a ich powstanie pozwoli na powiększenie dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o ok. 230 m2. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowych miejsc postojowych, jak również z uszczupleniem terenów zieleni miejskiej

 

10 Zielone Mistrzejowice

Opis:
Projekt ma na celu dosadzenie na terenie całej dzielnicy 100 drzew szybko rosnących w miejscach rekreacji i odpoczynku mieszkańców. Jego założeniem jest zwiększenie zieleni oraz poprawa jakości powietrza w dzielnicy

Szacunkowy koszt:
75 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Projekt będzie generować koszty utrzymania związane z pielęgnacja posadzonych drzew (podlewanie w okresie suszy, uzupełnianie kory w misach, plewienie, przycięcie drzew, poprawa palików stabilizujących drzewka). Koszt rocznej pielęgnacji wynosi około 450 zł/szt x 100 szt drzew = 45 000 zł.

 

11 Pokrycie bluszczem altan śmietnikowych

Opis:
Pokrycie bluszczem altan śmietnikowych w dzielnicy XV Mistrzejowice.

Szacunkowy koszt:
50 000 zł

Charakterystyka długoterminowych skutków:
Prognozowane roczne koszty utrzymania związane z odchwaszczaniem i uzupełnianiem kory wynoszą 15 000 zł.

 

Źródło informacji: www.krakow.plwww.budzet.dialoguj.pl

1 Comment

  • moeda floki 25/02/2023

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *