24/07/2024
Komunikaty Nowości Osiedle Bohaterów Września Osiedle Piastów

Lepsza komunikacja w Mistrzejowicach

Stacja kolei aglomeracyjnej, parking P+R (parkuj i jedź), przedłużenie linii tramwajowej poza os. Bohaterów Września, modernizacja ul. Piasta Kołodzieja i ronda Piastowskiego oraz przedłużenie ul. Powstańców aż do ul. Mistrzejowickiej – o dobrą komunikację w Mistrzejowicach walczy radny Rady Miasta Krakowa, Michał Drewnicki, który złożył już kilka interpelacji do prezydenta Krakowa.

13094324_1172164956150602_7103214337088628876_n

Zamieszczamy odpowiedź na interpelację Michała:

„(…)  informuję, iż Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przygotował materiały przetargowe do wykonania Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Przedmiotowe zamierzenie będzie obejmować swoim zakresem: budowę połączenia drogowego ul. Powstańców z ul. Morcinka (wariant zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, alternatywny wzdłuż linii kolejowej, rozwiązanie autorskie), przedłużenie linii tramwajowej z os. Piastów (ok. 450 m) wraz z pętlą tramwajową w rejonie linii kolejowej, budowę dworca autobusowego (wewnątrz pętli tramwajowej), budowę przystanku kolejowego Kraków os. Piastów (zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Piasta Kołodzieja) oraz budowę parkingu w systemie P+R w rejonie ww. przystanku.”

 

Treść interpelacji Michała Drewnickiego

Źródło zdjęcia: Michał Drewnicki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *